dr Serhiy Kobyakov

dr Serhiy Kobyakov

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
s.kobyakov@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie fizyki eksperymentalnej materii skondensowanej i optyki. Ekspert w dziedzinie spektroskopii wysokociśnieniowej materiałów luminescencyjnych.

Prowadzone badania naukowe

Czasoworozdzielcze i wyskokociśnieniowe badania struktury elektronowej oraz mechanizmów przejść radiacyjnych w różnego rodzaju luminoforach i materiałach laserowych, m.in. w kryształach zawierających domieszki metali przejściowych i/lub lantanowców oraz w półprzewodnikowych strukturach kwantowych.

Współpraca

Instytut Fizyki PAN w Warszawie, firma Novismo sp. z o.o.

Oferta dla biznesu

  • Analizy fizyko-chemiczne;
  • Ekspertyzy techniczne w zakresie inżynierii materiałowej.

Doświadczenie zawodowe

od 2017 adiunkt WMP.SNŚ UKSW
2003 – 2008 studia doktoranckie w Instytucie Fizyki PAN

Certyfikaty

Specjalista TRIZ III st.