prof. dr hab. Czesław Grajewski

prof. dr hab. Czesław Grajewski

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
graczes@yahoo.com

Obszary
Słowa kluczowe

Muzykolog – mediewista. Specjalista w zakresie źródłoznawstwa muzyki liturgicznej.

Prowadzone badania naukowe

Muzyka liturgiczna średniowiecza, dawne księgi liturgiczno-muzyczne

Oferta dla biznesu

wykonywanie usług eksperckich lub konsultacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego