prof. dr hab. Piotr Mitzner

rozpocznij współpracę
Kontakt

Katedra Modernizmu Europejskiego
Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ul. Dewajtis 5. 01-815 Warszawa
pmitzner55@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

Zespół skupia literaturoznawców: polonistów i rusycystów, specjalistów w zakresie edytorstwa. W latach: 2014-2017 opublikował źródła i opracowania w postaci m.in. 9 tytułów i 11 woluminów.

Prowadzone badania naukowe

Rosyjska emigracja w Polsce (1918-1939), krąg Dymitra Fiłosofowa, kontakty rosyjskich emigrantów z inteligencją polską. Polska emigracja na Zachodzie (po 1945) i jej kontakty z emigracją rosyjską, kwestie ukraińskie w aspekcie kontaktów polsko-rosyjskich.

Współpraca 

Department of Slavic Languages and Literatures Stanford University, Instytut Literacki (Francja), Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Litieratury i Iskusstwa (Moskwa), Stowarzyszenie „Memoriał” (Moskwa), Liberal Arts Department (University of Tokyo).

Osiągnięcia

W latach: 2014-2017 publikacja źródeł i opracowań (9 tytułów, 11 woluminów), liczne publikacje w czasopismach.

Organizacje

Polscy członkowie zespołu należą do: IARES (międzynarodowa organizacja naukowa zajmująca się badaniami rosyjskiej emigracji), Komisja do spraw Diaspory Polskiej PAU, Stowarzyszenie „Memoriał”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.