dr inż. Dominik Wojewódka

dr inż. Dominik Wojewódka

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
d.wojewodka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie Inżynierii Środowiska, specjalność Biotechnologia środowiska. Ekspert w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz innowacyjnych technologii.

Prowadzone badania naukowe

Unieszkodliwianie i recykling odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Uzdatnianie wód. Biohydrometalurgia. Bioremediacja gruntów. Ekotoksykologia.

Współpraca

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Izba Biomasy, Wastech Recycling Sp. z o.o., MPWiK m.st. Warszawy, Grupa Lotos S.A., Arcadis Sp. z o.o., Veolia Energia Polska S. A., WFOŚiGW, RDOŚ Warszawa, IOŚ.
Head Scientist – Projekty środowiskowe m.in. dla: UEM Environment Sdn Bhd, Malezja; Biogreen Commerce Sdn Bhd, Malezja; General Environmental Conservation Public Company Limited, Tajlandia; Victory To Global Recycling Ltd., Singapur; Encycle Sdn Bhd, Malezja.
Doradca ekspertów ds. ochrony środowiska Chińskiej Akademii Nauk (prof. Shao Ziqiang, Beijnig Institute of Technology, prof. Guo Jing, Tianjin University) oraz Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu (prof. Le Ke Son, National Sterring Committee for Overcoming the Consequences of Toxic Chemical used by USA in the War in Vietnam).
Ekspert ds. środowiska w Izraelu, Malezji, Hong Kongu i Singapurze

Osiągnięcia

Stworzenie i komercjalizacja technologii EnviroMix® (Patent EPO 9461501,0; USPTO 12/551,935), EnFix, BioFix. Podpisanie pierwszych w historii umów z rządami Armenii i Wietnamu na transfer technologii środowiskowych know-how. Zdobywca: Krajowy Lider Innowacji 2009 (edycja regionalna i ogólnopolska), Mikroprzedsiębiorca Roku-2010-Nowe Technologie – Fundacja Kronenberga, Innowator Mazowsza 2010, Najlepszy Projekt Innowacyjny 2011, Lider Zrównoważonej Gospodarki 2011- Forbes. Zwycięzca pierwszego konkursu na transfer najlepszych polskich technologii środowiskowych organizowany przez Ministerstwo Środowiska (GREENEVO).

Oferta dla biznesu

  • Stabilizacja przemysłowych odpadów niebezpiecznych z możliwością ich ponownego wykorzystania np. w budownictwie
  • Immobilizacja składników niebezpiecznych i materiałów aktywnych na nośnikach
  • Odzysk surowców i związków z odpadów oraz osadów ściekowych
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Badania biodegradacji, przygotowanie i nadzór nad pracami bioremediacyjnymi
  • Analiza termiczna materiałów
  • Eliminacja składników niebezpiecznych ze ścieków przemysłowych (np. antybiotyki, pestycydy, metale ciężkie)
  • Analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, biologiczne i ekotoksykologiczne (woda, ścieki, odpady, produkty)
  • Ekspertyzy techniczne i studialne w zakresie inżynierii środowiska

Doświadczenie zawodowe

od 02.2015 adiunkt UKSW
06.2011-02.2014 Prezes Zarządu - Ecotech Polska S.A.
09.2007-02.2014 Prezes Zarządu – Ecotech Polska Sp. z o.o.
12.2006-09.2007 Członek Rady Nadzorczej, PetroMil Sp. z o.o.
07.2006-09.2007 Technology Director, Milkamo Finnsolution Sp. z o.o.
01.2004-05.2006 Dyrektor Filii w Warszawie - Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
09.2003-12.2003 Asystent w dziale przygotowywania inwestycji - Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

Certyfikaty

Practical Training Course in Toxkit Microbiotest, Université Blaise Pascal in Besse-en-Chandesse, France, 1999.

Organizacje

2004 - 2012 Ekspert Polskiej Izby Ekologii w zakresie: gospodarka odpadami (certyfikat 102) i gospodarka wodno-ściekowa (certyfikat 103)
2004 - 2006 Wice Przewodniczący Komisji Unieszkodliwienia Odpadów i członek Komisji Współpracy z Samorządami oraz Komisji Unieszkodliwienia Odpadów Przemysłowych i Niebezpiecznych Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO)
2008 - 2009 Członek Państwowych Zasobów Kadrowych, Kancelaria Premiera RP
2013 Członek Zasobów Kadrowych ONZ
2014 Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020 (Id: Ex2016D270376)
2017 Członek Rady Ekspertów MPWiK m.st. Warszawy