dr inż. Dorota Andrzejewska

dr inż. Dorota Andrzejewska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
d.andrzejewska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących uwalniania metali z odpadów z wykorzystaniem procesu bioługowania. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi mikrobiologii środowiska i lekooporności.

Prowadzone badania naukowe

Unieszkodliwianie i recykling odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Uzdatnianie wód. Biohydrometalurgia. Bioremediacja gruntów. Ekotoksykologia.

Współpraca

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Izba Biomasy, Wastech Recycling Sp. z o.o., MPWiK m.st. Warszawy, Grupa Lotos S.A., Arcadis Sp. z o.o., Veolia Energia Polska S. A., WFOŚiGW, RDOŚ Warszawa, IOŚ, ARW Baltic, Politechnika Warszawska.

Osiągnięcia

Nagrody

2017/2018 Nagroda Belfra Roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kategorii “Wykłady”
2014/2015 Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia naukowe

Projekty

Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer 0680/B/PO1/2009/37, Usuwanie metali ciężkich z odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów - realizacja pracy badawczej.

Oferta dla biznesu

 • Stabilizacja przemysłowych odpadów niebezpiecznych z możliwością ich ponownego wykorzystania np. w budownictwie;
 • Immobilizacja składników niebezpiecznych i materiałów aktywnych na nośnikach;
 • Odzysk surowców i związków z odpadów oraz osadów ściekowych;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych;
 • Badania biodegradacji, przygotowanie i nadzór nad pracami bioremediacyjnymi;
 • Analiza termiczna materiałów;
 • Eliminacja składników niebezpiecznych ze ścieków przemysłowych (np. antybiotyki, pestycydy, metale ciężkie);
 • Analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, biologiczne i ekotoksykologiczne (woda, ścieki, odpady, produkty);
 • Ekspertyzy techniczne i studialne w zakresie inżynierii środowiska.

Doświadczenie zawodowe

od 03.2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 • Adiunkt
 • Prowadzenie badań dotyczących uwalniania metali z odpadów paleniskowych i elektronicznych
12.2014 - 1.2015 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - wykładowca
od 07.2008 -

PKO Bank Polski

 • Kierownik Zespołu, Departament Analityki Danych Kierownik Zespołu
 • Trener Wewnętrzny/Specjalista, Centrum Operacji Detalicznych
07-10.2006 National University of Ireland, Galway
staż zagraniczny w Instytucie Biochemii

Certyfikaty

 • Agile PM Foundation (certyfikat)
 • Prince 2 Foundation i Practitioner (certyfikat)
 • UX Design
 • Akademia Managera (cykl szkoleń dla kadry kierowniczej )
 • Trafiona prezentacja (szkolenie z autoprezentacji)
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia w obszarach operacyjnych (Związek Banków Polskich)
 • Zarządzanie procesami na poziomie organizacji identyfikacja, grupowanie, zarządzanie
 • Train the Trainers (cykl szkoleń dla trenerów)
 • Szkolenie dla wykładowców i nauczycieli akademickich (Politechnika Warszawska)