Zespół Zakładu Gospodarki Wodno- Ściekowej i Gospodarki Odpadami

Zespół Zakładu Gospodarki Wodno- Ściekowej i Gospodarki Odpadami

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
d.wojewodka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zespół specjalizujący się w zagadnieniach Inzynierii środowiska, w szczególności gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami. Badania naukowe, innowacyjność, wdrożenia.

Prowadzone badania naukowe

Unieszkodliwianie i recykling odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Uzdatnianie wód. Biohydrometalurgia. Bioremediacja gruntów. Ekotoksykologia.

Współpraca naukowa

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Izba Biomasy, Wastech Recycling Sp. z o.o., MPWiK m.st. Warszawy, Grupa Lotos S.A., Arcadis Sp. z o.o., Veolia Energia Polska S. A., WFOŚiGW, RDOŚ Warszawa, IOŚ, ARW Baltic, Politechnika Warszawska.

Oferta dla biznesu

  • Stabilizacja przemysłowych odpadów niebezpiecznych z możliwością ich ponownego wykorzystania np. w budownictwie;
  • Immobilizacja składników niebezpiecznych i materiałów aktywnych na nośnikach;
  • Odzysk surowców i związków z odpadów oraz osadów ściekowych;
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych;
  • Badania biodegradacji, przygotowanie i nadzór nad pracami bioremediacyjnymi;
  • Analiza termiczna materiałówl
  • Eliminacja składników niebezpiecznych ze ścieków przemysłowych (np. antybiotyki, pestycydy, metale ciężkie);
  • Analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, biologiczne i ekotoksykologiczne (woda, ścieki, odpady, produkty);
  • Ekspertyzy techniczne i studialne w zakresie inżynierii środowiska.