Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, SAC

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
k.marcynski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Medioznawca, teolog, badacz kompetencji komunikacyjnej, komunikacji społecznej i religijnej oraz natury mediów.

Prowadzone badania naukowe

 • Kompetencja komunikacyjna różnych grup społecznych.
 • Wpływ kształcenia na kompetencję komunikacyjną.
 • Komunikacja religijna i media.
 • Siła i znaczenie natury mediów w komunikacji.
 • Media za klauzurą i komunikacja w zakonach.
 • Dziennikarstwo w edukacji uniwersyteckiej.
 • Publiczne wystąpienia i prezentacje.

Współpraca

 • Placówki oświatowe.
 • Instytucje naukowe.
 • Instytucje kultury.

Oferta dla biznesu

 • Doskonalenie jakości w komunikacji.
 • Konsultacje komunikacyjne.
 • Szkolenia ze sztuki publicznych wystąpień i prezentacji.
 • Doradztwo w zakresie komunikacji religijnej.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2019 – kierownik Katedry Retoryki i Języka Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Od 2005 – adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • 2007-2010 – kierownik Zakładu Teorii Komunikacji Społecznej i Religijnej
  w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny UKSW
  w Warszawie.
 • 2004-2010 – wykładowca w Podyplomowym Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie.
 • Od 2004 – wykładowca w Centrum Apostolstwa Katolickiego – filia UKSW
  w Warszawie (prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji religijnej i sztuki wystąpień publicznych).
 • Od 2002 – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – afiliowanym przy UKSW w Warszawie (prowadzenie zajęć z edukacji medialnej, komunikacji religijnej i homiletyki).

Certyfikaty

M.in. Instant influence (2019), Media ecology (1999), Integracja i współpraca w zespole (2015), Efektywna komunikacja (2015), Efektywne przywództwo (2015)