prof. dr hab. Marek Niezgódka

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
m.niezgodka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w dziedzinie matematyki stosowanej, ekspert od modelowania matematycznego procesów i obliczeń wielkoskalowych

Prowadzone badania naukowe

 • Modelowanie matematyczne procesów rozwoju w układach o strukturze złożonej

Współpraca naukowa i gospodarcza

 • Ekspert Deutsche Forschungsgemeinschaft w dziedzinie modelowania matematycznego procesów i obliczeń wielkoskalowych;
 • członek kapituły Info Star;
 • członek Grupy Ekspertów Otwartej Nauki w European University Association;
 • ekspert Ministerstwa Federalnego Badań i Przemysłu Niemiec ds. programu rządowego „Nowe metody i rozwiązania matematyczne dla przemysłu i gospodarki”;
 • członek komisji opiniującej projekty z zakresu monitoringu środowiska przy DG Information Society of Technology Komisji Europejskiej;
 • ekspert przy DG XII Komisji Europejskiej, panel ds. Programów Marie-Curie;
 • członek Komitetu Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN

Osiągnięcia

 • Wyniki matematyczne o jednoznaczności rozwiązań 2-fazowych zagadnień typu Stefana, z nieliniowościami w składowych źródłowych i strumieniach brzegowych;
 • wyniki dotyczące konstrukcji modeli matematycznych dynamiki transformacji strukturalnych typu martenzytycznego, aktywowanych przez sprzężone mechanizmy fizyczne, z zastosowaniami w modelowaniu aktywowanych termomechanicznie procesów materiałach z pamięcią kształtu;
 • konstrukcja modeli matematycznych dynamiki nieizotermicznych wymuszanych dyfuzyjnie zjawisk separacji faz, z uwzględnieniem wieloskalowych mechanizmów separacji fazowej i sprzężonych mechanizmów wymuszających

Oferta dla biznesu

 • Analiza danych, modelowanie komputerowe systemów złożonych

Doświadczenie zawodowe

 • 1989–1998 – profesor na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski;
 • 1989–1993 – dyrektor naukowy Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski;
 • od 1993 dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Uniwersytet Warszawski;
 • 1993–1995 – przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Infrastruktury Informatycznej KBN;
 • 1997–2004 – członek Rady Naukowej Instytutu Stosowanej Analizy i Statystyki im. Weierstrassa, Berlin;
 • od 1997 – kieruje zespołem ICM realizującym projekty badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie wielkich systemów transportowych w ramach umów z PLL LOT S.A. oraz The Boeing Company;
 • od 2003 – stały przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej, Zespół Doradczy ds. Strategii Rozwoju eInfrastructures;
 • 2003 – członek komisji rządowej ds. lokalizacji nowego lotniska krajowego, powołanej przez ministra Infrastruktury;
 • 2004 – autor i koordynator dokumentu programowego MNiI: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2020

Organizacje

 • Deutsche Forschungsgemeinschaft;
 • Komitet Koordynacyjny European Science Foundation, Program Mathematical Treatment of Free Boundary Problems;
 • Polski Komitet ds. Współpracy z ESF (European Science Foundation);
 • Komitet Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN