dr Paweł Pęczkowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
Szkoła Nauk Ścisłych
Katedra Fizyki,
ul. K. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
p.peczkowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie fizyki doświadczalnej w dziedzinie nadprzewodnictwa. Ekspert w zakresie wytwarzania nadprzewodników wysokotemperaturowych i badania ich właściwości fizyko-chemicznych.

Prowadzone badania naukowe

Produkowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych i badanie ich właściwości fizykochemicznych.

Współpraca: naukowa i gospodarcza

 • Instytut Elektrotechniki
 • Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
  im. W. Trzebiatowskiego
 • Instytut Technologii Elektronowej
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Wydział Fizyki Politechniki Warszawski
 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • KrioSystem sp. z o.o.
 • CERN, Meyrin, Switzerland
 • Nanojunctions, LLC., USA
 • National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Ibaraki, Japan
 • Sinop University, Faculty of Material Engineering, Department of Energy Systems Engineering, Sinop, Turkey
 • University College Dublin, Irland

  Osiągnięcia

  • Organizacja wspólnie z IFJ PAN pierwszego w Polsce "Low- and High-Temperature Superconductivity Workshop - LHTSW", którego celem jest stworzenie Sieci Doskonałości działającej w zakresie nadprzewodnictwa stosowanego.
  • Monografie: 1) "Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące korpuskularno-falową naturę mechaniki kwantowej" Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2011; "Fenomen fizyków", Wydawnictw Nowa Era, Warszawa, 2012; 3) "Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych" Wydawnictwo ICiMB, Warszawa 2015.

  Współpraca z biznesem

  • Analizy fizyko-chemiczne
  • Ekspertyzy techniczne w zakresie inżynierii materiałowej

  Doświadczenie zawodowe

  Adiunkt w Katedrze Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Certyfikaty

  06.2018-06.2023 - Inspektor Ochrony Radiologicznej

  Organizacje

  Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika