Paweł Pęczkowski

dr Paweł Pęczkowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
Szkoła Nauk Ścisłych
Katedra Fizyki,
ul. K. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
p.peczkowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie fizyki doświadczalnej w dziedzinie nadprzewodnictwa. Ekspert w zakresie wytwarzania nadprzewodników wysokotemperaturowych i badania ich właściwości.

Prowadzone badania naukowe:

Badanie właściwości nadprzewodzących, magnetycznych magneto-transportowych, fizyko-chemicznych nadprzewodników nisko- i wysoko-temperaturowych, kompozytów na bazie nadprzewodnik-multiferroik i heterostruktur nadprzewodnik-multiferroik.

Współpraca krajowa

 • Akademia Górniczo-Hutniczo, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kraków, Polska
 • Akademia Górniczo-Hutniczo, Wydział Geologii, Geografii i Ochrony Środowiska, Kraków, Polska
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polska
 • Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 • Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Kraków i Warszawa, Polska
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress", Warszawa, Polska
 • Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Lublin, Polska
 • Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Warszawa, Polska
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Chemii, Kraków, Polska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa, Polska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, Polska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska

Współpraca zagraniczna

 • "Gleb Wataghin" Institute of Physics - University of Campinos, Sao Paulo, Brazil
 • National Higher School of Mining and Metallurgy Amar LASKRI, Annaba, Algeria
 • Shibaura Institute of Technology, Toyosu, Koto-ku, Tokyo, Japan
 • The European Organization for Nuclear Research (CERN), Meyrin, Switzerland
 • University of Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, Serbia
 • University of South Africa, Department of Physics, Johannesburg, South Africa
 • University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Physics, Zagreb, Croatia
 • Tokyo University of Science, Faculty of Science, Department of Physics, Kagurazaka, Shinjuku, Tokyo, Japan
 • Vienna University of Technology, Institute of Solid State Physics, Vienna, Austria

Współpraca z przemysłem:

 • Quantum Hardware Systems, Łódź, Polska
 • WIT-Composites, Lublin, Polska
 • KrioSystem sp. z o.o., Wrocław, Polska
 • Nanojunctions LLC, Kentucky, USA

Osiągnięcia

Organizacja wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN pierwszego w Polsce "Low and High Temperature Superconductivity Workshop: Research and Applications - LHTSW", którego celem jest stworzenie Sieci Doskonałości działającej w zakresie nadprzewodnictwa stosowanego.

Monografie:

 1. "Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące korpuskularno-falową naturę mechaniki kwantowej", ŁośGraf, Warszawa 2011;
 2. "Fenomen fizyków", Nowa Era, Warszawa, 2012;
 3. "Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych", ICiMB, Warszawa 2015.

Współpraca z biznesem

 • Analizy fizyko-chemiczne
 • Ekspertyzy techniczne w zakresie nadprzewodnictwa stosowanego

Doświadczenie zawodowe

Adiunkt w Instytucie Nauk Fizycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Certyfikaty

06.2018-06.2023 - Inspektor Ochrony Radiologicznej

Organizacje

 • Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • Europejskie Towarzystwo Fizyczne