dr Karolina Zioło-Pużuk

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców WNH UKSW,
ul. Dewajtis 5, domek nr 3,
01-815 Warszawa, +48 22 561 89 63
k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalistka w zakresie nauczania języków obcych, głównie języka polskiego jako obcego, komunikacji międzykulturowej, pracy w grupie wielokulturowej, budowania skutecznej komunikacji.

Prowadzone badania naukowe

Nauczanie języków obcych, w szczególności języka polskiego jako obcego, komunikacja międzykulturowa, komunikacja.

Współpraca

 • Media Support Group współpraca w zakresie doradztwa dotyczącego prowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja grantu Projekt „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej ” Nr POWR.03.01.00-00-T174/18

Oferta dla biznesu

 • Szkolenia z zakresu komunikacji i pracy  środowisku wielokulturowym,
 • Tworzenie miejsca pracy przyjaznego obcokrajowcom,
 • Wspieranie firm w procesach integracji pracowników-obcokrajowców, szkolenia z zakresu pracy w różnorodnych grupach pracowników,
 • Nauczanie specjalistycznego języka polskiego jako obcego, przeprowadzanie państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego,
 • Tworzenie skutecznych strategii komunikacyjnych firm i organizacji.

Doświadczenie zawodowe

 • 2017 - Adiunkt, p.o Kierownika Zakładu Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie    
 • 2010-2017, Doradca kierujący Zespołem ds. CSR, Departament Komunikacji i Promocji, Narodowy Bank Polski           
 • 2013-2015, Wykładowca, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk; prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Glottodydaktyka- nauczanie języka polskiego jako obcego oraz Zarządzanie Kulturą w strukturach Unii Europejskiej
 • 2010-2014, Wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prowadzenie zajęć na specjalizacji Glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego, prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Logopedia oraz Glottodydaktyka 2010, Kierownik Zespołu Edukacji, Muzeum Etnograficzne w Warszawie
 • 2005-2010, Wykładowca, University of Sheffield, Wielka Brytania;
 • 2004-2005, Stypendium naukowe British Council Chevening Scholarship, wizyta naukowa na University of Sheffield    
 • 2005, Polska Agencja Informacji i Inwestycji zagranicznych, główny specjalista, praca przy projekcie kampanii promującej polską gospodarkę w mediach zagranicznych

Organizacje

Członek: BASEES (British Association of Slavonic and East European Studies) i Stowarzyszenia Polskich I Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego Bristol