Centralne Laboratorium Psychologiczne UKSW

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
j.terelak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne UKSW prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej psychologii eksperymentalnej oraz psychologii stosowanej.

Prowadzone badanie naukowe

Badanie w zakresie funkcjonowania poznawczego kierowców w różnym wieku oraz zachowań na drodze w sytuacjach ryzykownych; fizjologiczne korelaty kłamstwa; reakcje psychofizjologiczne w na bodźce stresowe lub na bodźce reklamowe;  badania w zakresie pamięci i uczenia się; poprawa jakości życia osób 55+; stres zawodowy oraz czynniki ryzyka.

Współpraca naukowa i gospodarcza

Głównie współpraca naukowa z sektorem prywatnym (np. Neurodevice Group S.A.)

Oferta dla biznesu

Współpraca w zakresie psychologii transportu, zachowań kierowców w różnych kontekstach drogowych oraz w różnych grupach zawodowych;  selekcja psychologiczna; weryfikacja skuteczności wytworzonej aparatury i sprzętu; badania psychologiczne on-line; poprawa funkcjonowania pracowników lub jakości życia określonych grup społecznych.