dr. hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Teologiczny,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
email: t.stepien@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie filozofii i teologii późnej starożytności i wzajemnymi relacjami pomiędzy chrześcijańskimi i niechrześcijańskimi autorami tego okresu.

Prowadzone badania naukowe

Historia filozofii starożytnej, Neoplatonizm Chrześcijański, Filozofia XIIIw.

Doświadczenie zawodowe

  • 2008 – prof. UKSW, kierownik katedry Filozofii Religii na wydziale Teologicznym UKSW
  • 1997 – 2008 – adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej UKSW
  • 1997-2001 – Duszpasterz Akademicki UKSW

Organizacje

  • International Society for Neoplatonic Studies
  • Thomas Aquinas International Society (S.I.T.A)
  • Komisja Bizantynologiczna Polskiego Towarzystwa Historycznego