profesor Iwona Flis-Kabulska

dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska , prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
Szkoła Nauk Ścisłych. UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
i.flis-kabulska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie elektrochemii, w szczególności elektrolitycznego wydzielania wodoru, elektrokatalizy, korozji metali oraz warstw powierzchniowych na metalach.

Prowadzone badania naukowe

 • Zbadanie właściwości elektrokatalitycznych plazmowo nawęglanej stali nierdzewnej 316L na katody elektrolizerów do wytwarzania wodoru.
 • Otrzymywanie nanorurek TiO2 z elektrochemicznie osadzonym grafenem do zastosowania w fotoelektrolizie wody.
 •  Opracowanie warunków do wytwarzania warstw grafenu o dobrej przyczepności do podłoża przez elektrochemiczną redukcję tlenku grafenu.
 • Otrzymywanie wodoru przez elektrolizę wody.
 • Elektrokataliza procesów elektrodowych.

Współpraca naukowa z instytucjami:

 • Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 • Universite Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, Francja
 • Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Drezno, Niemcy
 • Physikalisches Institut, Westfallische Wilhelms-Universität, Münster, Niemcy
 • Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn, Bonn, Niemcy
 • National Centre for Metallurgical Research (CENIM-CSIC), Madryt, Hiszpania
 • Department of Materials Science and Engineering NCKU, Tainan, Tajwan
 • School of Engineering, Media and Sustainable Development, De Montfort University, Leicester, Wlk. Brytania

Osiągnięcia - Wzory użytkowe autorstwa: Iwona Flis-Kabulska, Janusz Flis, Tadeusz Zakroczymski:

 • „Sonda do określania szybkości wnikania wodoru do metali",
 • "Urządzenie do określania szybkości wnikania wodoru do metali",
 • "Elektroda  antymonowa do pomiaru pH".

Oferta dla biznesu

Modyfikacja materiału w celu zwiększenia efektywności elektrolitycznego otrzymywania wodoru i ochrony przed korozją.

Doświadczenie zawodowe - praca badawcza w:

 • 1985 – 2016 Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • 1999-2000 Universite Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, Francja
 • Od 2012 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • 2012-2014 Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.
 • Od 2014 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Certyfikaty

 • 2013 - Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • 2013 - Podyplomowe Studia Menedżer Innowacji

Organizacje

 • SURPHARE - 2002-2005 – „Surface Phenomena and Reactions” (kontrakt Nr G5MA-CT-04034, projekt Nr GMA1-2002-72057) – Centrum Doskonałości w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przygotowanie wniosku, pełnienie funkcji sekretarza koordynacyjnego Centrum oraz członek Coordination Board, jako osoba odpowiedzialna za jedno z sześciu zadań projektu.
 • NOBLESSE - 2011-2014 – "NanOtechnology, Biomaterials and aLternative Energy Source for ERA integration" (Grant agreement no: 285949) – projekt w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, „Coordination and support action”. Udział w przygotowaniu wniosku, wicelider jednego z siedmiu pakietów projektu.
 • „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe” – 2008-2013 - (nr POIG.01.01.02-00-008/08). Źródła finansowania – 85% - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% - budżet Państwa. Wykonawca.
 • „Oddziaływanie wodoru i środowisk korozyjnych na azotki żelaza o określonym składzie chemicznym i fazowym” - 2006-2009 - (Nr 3 T08C 050 30). Wykonawca.
 • „Modyfikacja powierzchni węglem wprowadzanym plazmowo i osadzanym z roztworu w celu poprawy własności elektrokatalitycznych katod do wytwarzania wodoru” - 2012-2016 (grant Narodowego Centrum Nauki, Nr 2012/05/B/ST5/00751). Kierownik projektu.