dr hab. Piotr Drzewiecki

dr hab. Piotr Drzewiecki

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Medioznawca, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, prof. UKSW, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji medialnych, zajmuje się profesjonalnym kształceniem kadr dziennikarskich i medialnych.

Prowadzone badania naukowe

Profesjonalizacja medialna, nowe zawody medialne, profesjonalne kompetencje medialne, perspektywy zawodowe dziennikarzy.

Współpraca

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
 • Fundacja Nowoczesna Polska
 • Fundacja Wolność i Demokracja
 • Fundacja Nowe Media
 • Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@
 • Fundacja Partners Polska
 • Agrotec sp. z o.o.
 • Media Desk Polska

Osiągnięcia

 • Autorstwo pierwszego w Polsce, kompletnego podręcznika edukacji medialnej pt. Media Aktywni, 2010
 • Wieś czy globalna wioska? 2.0. Narzędzia wdrożeniowe, Agrotec Polska sp. z o. o., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Obserwatorium Kultury, 2014
 • Brązowy Krzyż Zasługi, 2015

Oferta dla biznesu

 • warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji medialnych
 • profesjonalne kształcenie kadr dziennikarskich i medialnych
 • badania medialnego rynku pracy
 • nowe technologie w metodyce nauczania

Doświadczenie zawodowe

 • 1998-2006 dziennikarz prasowy, prasa regionalna w Otwocku, prasa krajowa specjalistyczna i branżowa, realizator dźwięku w radio Plus
 • 2007 stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu
 • 2006 ekspert sejmowej podkomisji ds. projektu ustawy o treściach szkodliwych w mediach
 • 2007-2015 adiunkt UKSW
 • 2008-2010 członek Forum Edukacji Medialnej, KRRiT, ekspertyzy naukowe
 • 2011- członek IFAP UNESCO, PK ds. UNESCO, ekspertyzy naukowe
 • 2011-2018 wiceprzewodniczący ds. programowych Olimpiady Medialnej, Fundacja Nowe Media
 • 2012-2014 ekspert naukowy w projekcie Cyfrowa Przyszłość, Katalog kompetencji medialnych, Fundacja Nowoczesna Polska
 • 2011-2013 ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do oceny wniosków edukacyjno-medialnych, programy ministra
 • 2012-2014 ekspert narodowy europejskiego projektu badania edukacji medialnej EMEDUS, Komisja Europejska
 • 2013 stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu
 • 2015- prof. uczelni UKSW
 • 2018 członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Certyfikaty

Sesja MBA Marketing II: reklama i promocja, public relations, marketing elektroniczny, Francuski Instytut Zarządzania, 2002

Organizacje

 • Polski Komitet Programu IFAP przy Polskim Komitecie ds. UNESCO
 • Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, FINA