Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o.

spółka Tech-Inno-Med Sp. z o.o.

rozpocznij współpracę
Kontakt

Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o.

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

email: tim@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Spółka celowa przy UKSW, zajmująca się pozyskaniem finansowania zewnętrznego, Inwestora. Przeprowadza prace badawczo-rozwojowe, od przygotowania dokumentacji, poprzez pilotaż, po wdrożenie.

Prowadzone badania

  • nauki ścisłe,
  • nauki inżynieryjno-techniczne,
  • nauki biologiczne,
  • nauki medyczne,
  • nauki (tele)informatyczne,
  • nauki społeczne.

Współpraca gospodarcza

W portfelu podmioty działające zarówno w zakresie technologii środowiskowych, lotniczych, IT oraz medycyny.

badania, wdrożenia, patenty, nowoczesne zaplecze, potencjał intelektualny, interdyscyplinarność, strategiczne projekty, nowatorskie propozycje