dr Maciej Hulicki

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.hulicki@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Ekspert z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz w zakresie prawno-ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji i blockchain.

Prowadzone badania naukowe

  • Regulacja prawna blockchain i smart kontraktów;
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozwiązaniach prawnych;
  • Nowoczesne narzędzia oceny zdolności patentowej wynalazków pochodzących ze wschodzących dziedzintechniki.

Współpraca

TELES Patent Rights International, United Nations Climate Change Secretariat, Fordham University, Catholic University of America, City University London, Ulster University, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Regulacji Energetyki

Osiągnięcia

Stypendysta Tokyo Foundation, uczestnik prestiżowego programu OHIM Universities Network

Oferta dla biznesu

  • Wykonywanie usług eksperckich, konsultacji, przygotowywanie ekspertyz z zakresuwłasności intelektualnej i nowych technologii (przede wszystkim sztuczna inteligencja i blockchain);
  • Komercjalizacja dóbr niematerialnych;
  • Współpraca wdrożeniowa rozwiązań z pogranicza technologii i prawa.

Doświadczenie zawodowe

Praktykę zawodową zdobywał w międzynarodowych i krajowych instytucjach z sektora publicznego i prywatnego. W latach 2011-14 współpracownik Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ (asystent naukowy).

Organizacje

Ekspert, Centrum Technologii Blockchain