dr Zdzisław Kobos

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
z.kobos@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie psychologii pracy (doboru i selekcji zawodowej do zawodów trudnych i niebezpiecznych), psychologii lotniczej, transportu, stresu. Ekspert badania wypadków i katastrof lotniczych.

Prowadzone badania naukowe

Badania naukowe dotyczą doboru zawodowego do zawodów wysokiego ryzyka (personel lotnictwa, straż pożarna), obciążenia psychofizycznego w zawodach wysokiego ryzyka

Współpraca

  • Lotnicza Akademia Wojskowa
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Osiągnięcia

  • Prowadzenie badań w zakresie percepcji wzrokowej podczas ćwiczeń w lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych
  • Grant NCBiR pt. "Detektor wczesnych objawów zmęczenia jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem"

Oferta dla biznesu

  • Ocena obciążenia psychofizycznego w zawodach trudnych i niebezpiecznych;
  • Wpływ pracy zmianowej i nocnej na sprawność funkcjonowania operatorskiego;
  • Efektywność funkcjonowania w sytuacjach stresowych;
  • Dobór, selekcja, kwalifikacja zawodowa.

Doświadczenie zawodowe

Kierownik Pracowni Psychodiagnostyki Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW, Kierownik Psychologicznej Pracowni Diagnostyczno-Orzeczniczej WIML, specjalista w zakresie oceny przydatności do służby w PSP, badania z psychologii transportu, itp.

Certyfikaty

uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, oraz uprawniony przez ULC do badań pilotów

Organizacje

Polskie Towarzystwo Psychologiczne