Anna Skolimowska

dr hab. Anna Skolimowska

start cooperation
Contact

Instytut Politologii UKSW w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, b. 23, p. 226
01-938 Warszawa
tel. 22 569 68 16, wew. 816
a.skolimowska@uksw.edu.pl

Areas
Key words

Specializes in the international role and identity of the European Union in international relations from the perspective of the normative actor paradigm and constructivist approaches.

She completed the course of Professional Forecasting and Communication Analysis organized by the Diplomatic Academy of the Polish Institute of International Affairs. She publishes her work in Polish and international journals. She completed foreign scientific internships, vocational training, workshops, and gave speeches at national and international scientific conferences. He co-organizes national and international conferences and scientific seminars. She manages research projects financed from domestic and foreign funds.

Conducted research

 • 2017 - lead executive in the project, project content manager: “Selected problems of the European Union’s identity in International Relations”, project implemented in cooperation with z Konrad Adenauer Foundation in Poland.
 • 2016- lead executive in the project, project content manager in the project "Rola i tożsamość Europy w stosunkach międzynarodowych. Analiza porównawcza (projekt zespołowy), UmoPBNHiS-1/16 projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, MNiSW
 • 2016 project manager ‘Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policyproject implemented in cooperation with Konrad Adenauer Foundation in Poland, FKA/91.1/2015
 • 2016 - project manager “Europa w stosunkach międzynarodowych”, UmoBMNHiS-18/16 project implemented in the framework of funds intended for young scholars of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, MNiSW.
 • 2016 - project manager “Specyfika zwrotu normatywnego w nauce o stosunkach międzynarodowych”, UmoBMNHiS-2/16 project implemented in the framework of funds intended for young scholars of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, MNiSW.
 • 2015 - project manager "Normatywna potęga Unii Europejskiej", project implemented in cooperation with z Konrad Adenauer Foundation in Poland, FKA/91.1/2015
 • 2014/2015 – project manager  "Teoria normatywna w nauce o stosunkach międzynarodowych", organization of conferences, project implemented in the framework of MNiSW funds for maintaining the research potential
 • 2014/2015 – executive in a project  „Co po Milenijnych Celach Rozwoju? Perspektywy międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju po 2015 r.” – academic conferences (contract no UmoPBNHiS-61/15) 
 • 2013/2014 – executive in a project “Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” finnanced with the funds from National Science Centre admitted on the basis on decision no  DEC-2012/05/B/HS5/01077; project manager prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk, Instytut Europeistyki, University of Warsaw; Head of the module Unia Europejska w poszukiwaniu miejsca na arenie międzynarodowej.
 • 2013/2014 - project manager– Uwarunkowania normatywnej potęgi Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych po Traktacie z Lizbony, projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 2013/2014 - project manager Specyfika normatywnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktów międzynarodowych, project financed by the Konrad Adenauer Foundation in Poland
 • 2013/2014 - project manager - Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa project implemented in the framework of funds intended for young scholars of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 • 2011- project manager - Analiza potencjału konstruktywizmu w badaniach integracji europejskiej - project implemented in the framework of funds intended for young scholars of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

Academic research conducted

Role of the European Union in International Relations, perceptions of the EU’s identity, Common Foreign and security Policy

Cooperation

Konrad Adenauer Foundation in Poland, Collegium Interethnicum Foundation, Representation of the European Commission in Poland, Office for the European Affairs Office at the Polish Bishops’ Conference Faculty of European Studies Babeş-Bolyai University in Romania.

Achievements

Book publication Perceptions of the European Union’s identity in international relations, Routledge, London-New York 2019, pp. 230 (publishing house webpage).

Offer for entrepreneurs

Providing expert services or consultations in the fields of:

European External Trade Policy, also in relation to the nearest neighborhood; shaping external policies of the EU, perception of the EU worldwide, Common foreign and security policy.

Professional experience

 • Since 2014 – head of the Department of International Relations in the Chair of International Relations and European Studies, Institute of Political Studies CSWU
 • Since 2014 – president of the Management Board of the Collegium Interethnicum Foundation
 • Since 2012 – editor of “Biuletyn Europejski”, EU Office at the Polish Bishops’ Conference
 • Since 2011 – adjunct at the Chair of European Institutions, Institute of Political Science CSWU
 • 2011 – completion of a course of Professional Analysis of Forecasting and Communication, Academy of Diplomacy at the  Polish Institute of International Affairs
 • 2009 – student at the International Summer School Seggau 2009: State – Society – Religion: The European Model, (organized by the University of Graz)

Organizations

 • Since 2014 – president of the Management Board of the Collegium Interethnicum Foundation
 • Member of the Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Warsaw Branch
 • Member of the Polish Political Science Association, Warsaw Branch
 • Member of the Polish International Studies Committee
 • Member European International Studies Association