Iryna Kurlak

prof. dr hab. Iryna Kurlak

start cooperation
Contact

Faculty of Education
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw
i.kurlak@uksw.edu.pl

Areas
Key words

Specialist in the field of rehabilitation pedagogy

Academic research

 • Pathological phenomena in various environments - family, school, peer group, media, workplace. 
 • Behavioral addictions.

Cooperation

 • Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu Lviv Polytechnic National University
 • The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Achievements

Academic publications

Offer for entrepreneurs

Cooperation is possible in the field of fighting pathological phenomena in the workplace (e.g. mobbing)

Professional experience

 • X.2009 – to date - professor ordinarius CSWU
 • IX.2005 – II.2009 – professor ordinarius, Head of the Chair of Care and Educational Pedagogy, Head of the Institute of Pedagogy, Off-campus KUL Faculty in Stalowa Wola
 • X.2002 – VI.2005 – University of Rzeszów associate professor
 • IX.2003 – VI.2005 – Head of the Chair of Sociology and Social Work, Deputy Head of the Institute of Humanities and Social Sciences of the Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Certificates

 • „Mediapedagogika w pracy socjalnej” [Mediapedagogy in social work] (2005)
  Profilaktyka przestępczości i uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” [Pevention of crime and addiction from psychoactive substances among children and adolescents] (2006)
 • “Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja – pomocą rodzinie” [Prevention, resocialization and revalidation - help for the family] (2007)
 • “Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej” [Help for the child in a situation of crisis] (2008)
 • „Zastosowanie art-terapii w pracy z ludźmi, którzy doświadczyli cierpienia” [The application of art therapy in the work with people who experienced suffering] (2009)
 • „Trauma i powrót do zdrowia” [Trauma and the return to health” (2009)
  “Trening umiejętności mediacji-rozwodu” [The practice of mediation-divorce skills] (2010)
 • “Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży” [The diagnosis and solution of psychosicoal problems of children and adolescents] (2011)
 • Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych” [Burnout in social workers] (2012)
 • „Tanatopedagogika, tanatopsychologia i psychologiczne aspekty chorób terminalnych” [Tanatopedagogics, tanatopsychology and psychological aspects of terminal illnesses] (2014)
 • „Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej” [A man in the face of hard life situation] (2015)

Organizations

 • Member of the Editorial Board of the journal „Педагогіка і психологія професійної освіти” (Kiev)
 • Member of the Editorial Board of the journal „Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” (Lviv)