Nowatorskie badania. Specjalistyczne zlecenia.

Marek Niezgódka Marek Niezgódka

O autorze

Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

Bazujemy na nowoczesnym zapleczu infrastrukturalnym i potencjale intelektualnym, tworzymy strategiczne projekty, realizujemy specjalistyczne zlecenia.

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką, która wykonuje zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce oraz istotnych problemach sektora publicznego. 

Bazując na nowoczesnym zapleczu infrastrukturalnym i potencjale intelektualnym, tworzymy strategiczne projekty, realizujemy specjalistyczne zlecenia w zakresie cyfrowej medycyny, inteligentnego monitoringu środowiska, druku 3D, skanowania 3D, prototypowania i wirtualnej rzeczywistości.

Naszym doświadczeniem i wiedzą podzielmy się tworząc nowatorskie propozycje edukacyjnie w formie kształcenia otwartego, stwarzające studentom warunki do doskonalenia oraz podnoszenia kompetencji w zakresie najnowszych wyzwań związanych z cywilizacyjną transformacją cyfrową oraz jej implikacjami.