O projekcie

Celem projektu Science2Business jest upowszechnianie działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz włączenie sfery biznesu do procesu tworzenia i wdrażania innowacji w ramach działalności naukowo-badawczej prowadzonej na UKSW.

Platforma jest zbiorem potencjału naukowego i biznesowego UKSW, a w jej skład wchodzą portfolia naukowe pracowników oraz case studies. Na platformie znaleźć można również video-reportaże obrazujące działalność naukowców, a także sekcję blogi. Blogi mogą być tworzone nie tylko przez pracowników Uniwersytetu, ale przez każdego, kto chce poruszyć ważną kwestią naukową, biznesową czy studium przypadku.

Najważniejszą częścią platformy są interaktywne funkcjonalności, które umożliwiają łatwą komunikację pomiędzy naukowcami a światem biznesu. Jak korzystać z platformy? Wyszukaj interesujący Cię obszar, skorzystaj z listy tagów, bądź wpisz w wyszukiwarkę interesujące Cię słowa kluczowe. Znajdź osobę  lub zespół. Z wybraną osobą możesz się skontaktować za pomocą aplikacji, chat bota lub po prostu pisząc mejla. Skorzystaj z potencjału naukowo-badawczego oraz infrastrukturalnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

-

„Science2Business” – zadanie finansowane w ramach umowy 933/DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.