Kontakt

Jeśli chcesz, aby Twoje działania znalazły się na platformie Science2Business, skontaktuj się z grupą projektu.

Małgorzata Jendryczka

Małgorzata Jendryczka

Koordynator projektu – wszelkie zapytania i pomysły na rozwój platformy

m.jendryczka@uksw.edu.pl

Katarzyna Dominiak

Katarzyna Dominiak

materiały merytoryczne i promocyjne

k.dominiak@uksw.edu.pl

Karolina Piotrowska

Karolina Piotrowska

materiały merytoryczne i promocyjne

karolina.piotrowska@uksw.edu.pl

Alicja Wysocka

Alicja Wysocka

materiały merytoryczne i promocyjne

a.wysocka@uksw.edu.pl

Michał Dziobkowski

Michał Dziobkowski

fotografie indywidualne oraz zespołowe

m.dziobkowski@uksw.edu.pl

Krzysztof Rymsza

Krzysztof Rymsza

filmy i video-reportaże

k.rymsza@uksw.edu.pl

Adres redakcji:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
e-mail: kontakt@science2business.edu.pl