Literatura a religia. Wyzwania epoki świeckiej

Odbiorcy
Klucze
Autor

W ramach projektu zostało przygotowanych kilkanaście szkiców interpretacyjnych poświęconych współczesnym pisarzom, co pozwala na nowo zinterpretować religijne aspekty twórczości autorów.

Cel projektu/badań

Postsekularna refleksja nad twórczością wybranych pisarzy współczesnych.

Metoda badawcza

Refleksja postsekularna

Historia realizacji

Przygotowano kilkanaście szkiców interpretacyjnych poświęconych współczesnym polskim pisarzom.

Efekt realizacji

Trzy tomy studiów literaturoznawczych

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Nowe interpretacje religijnych aspektów twórczości wielu współczesnych autorów

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Projekt otwiera nowe perspektywy rozumienia relacji pomiędzy literaturą współczesną i religią.