Telemedycyna a humanizm bezpośrednich relacji lekarz-pacjent.

Odbiorcy
Klucze
Autor

Analiza przeszkód w wykorzystywaniu urządzeń telemedycznych przez lekarzy i ich propagowania wśród pacjentów (w szczególności potrzebujących telerehabilitacji po zabiegach chirurgicznych).

Cel projektu/badań

Analiza przeszkód w wykorzystywaniu urządzeń telemedycznych przez lekarzy i ich propagowania wśród pacjentów (w szczególności potrzebuących telerehabilitacji po zabiegach chirurgicznych), jak również stworzenie analizy dającej wstępną odpowiedź na pytanie, czy rozwijający się rynek telemedyczny mógłby: stać się rozwiązaniem problemów polskiej służby zdrowia w dostepie do lekarzy, polepszyć jakość stosowania się pacjentów do zaleconej terapii, czy stać się czynnikiem odhumanizującym kontakt lekarza z pacjentem.

Metoda badawcza

Pogłębione wywiady (20 pacjentów, 20 lekarzy)

Historia realizacji

Przeprowadzone badania stały się podstawą szkoleń dedykowanych lekarzom, nie będących przekonanymi do rozwiązań telemedycznych, w celu przełamania oporu lekarzy przed komunikacją z pacjentami przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych/teleinformatycznych.

Efekt realizacji

Cykl szkoleń, przeprowadzonych w wybranych podmiotach medycznych w 2018 r.