Ocena występowania kamieni miazgowych

Odbiorcy
Klucze
Autor

Próba zrozumienia przyczyn powstawania kamieni miazgowych. procesu formowania złogów wapniowych w komorach zębów, co można wykorzystać w diagnostyce stomatologicznej.

Cel projektu/badań

Próba zrozumienie przyczyn powstawania kamieni miazgowych. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn to wiek pacjenta oraz stopień starcia powierzchni okluzyjnych. Wydaje się, że również dieta wysokowapniowa może mieć znaczenie w powstawaniu zębiniaków.

Metoda badawcza

Wykorzystano metodę obrazowania (RTG, mikrotomografdii) oraz analizy chemicznej.

Historia realizacji

Opis realizacji przedstawiono w kilku publikacjach o międzynarodowym zasięgu:

    • Tomczyk J., Komarnitki J., Zalewska M., Wiśniewska E., Szopiński K., Olczak-Kowalczyk D., 2014, The Prevalence of Pulp Stones in Historical Populations From the Middle Euphrates Valley (Syria). American Journal of Physical Anthropology 153:103–115.
    • Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2017. Pulp stones prevalence in a historical sample from Radom, Poland (AD 1791–1811). International Journal of Osteoarchaeology 27:563-572.

Efekt realizacji

Badania wykazały, że kamienie miazgowce powstają przede wszystkim w korelacji ze znacznym starciem koron zębowych. Wiek pacjentów nie odgrywa roli w tworzeniu tych uwapnionych struktur.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Przeprowadzone badania pozwalają zrozumieć proces formowania złogów wapniowych w komorach zębów. Znaczenie tych badań może być wykorzystywane w diagnostyce stomatologicznej.