Na skrzydłach wiary i rozumu

Odbiorcy
Klucze
Autor

Opracowanie programu szkolnych kół zainteresowań realizowanych przez katechetów (lub innych nauczycieli) na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Cel projektu/badań

Pogłębianie świadomości katechetów odnośnie do wzajemnych relacji wiary i nauki; opracowanie programu szkolnych kół zainteresowań realizowanych przez katechetów (lub innych nauczycieli) na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Historia realizacji

Upowszechnienie koncepcji programów wśród członków Koła Naukowego Katechetyków UKSW; wybór autorów, opracowanie koncepcji programów; panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych; opracowanie i wydruk programów zajęć dodatkowych.

Efekt realizacji

Cztery zeszyty programów zajęć dodatkowych na poszczególne etapy edukacyjne, dotyczących wzajemnych relacji wiary i nauki