ETiK International – międzynarodowy projekt badania kompetencji moralnych kształtowanych na lekcjach etyki w szkole

ETiK International – międzynarodowy projekt badania kompetencji moralnych kształtowanych na lekcjach etyki w szkole

Odbiorcy
Klucze
Autor

Badanie kompetencji moralnych nastolatków kształtowanych na lekcjach etyki w szkole z zastosowaniem Testu Kompetencji Moralnych Piętnastolatków opracowanego przez badaczy z Berlina.

Cel projektu/badań

Celem badania było adaptacja i zastosowanie w warunkach polskich kwestionariusza Testu Kompetencji Moralnych Piętnastolatków (TKMP), który został opracowany przez zespół badaczy pochodzących z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Z pomocą tego narzędzia możliwa jest ewaluacja kompetencji moralno-etycznych przekazywanych podczas szkolnych lekcji etyki.

Metoda badawcza

W badaniu wykorzystano zadania testowe, a uzyskane wyniki przeanalizowano metodami statystycznymi.

Historia realizacji

Prace nad przekładem TKMP trwały od październiku 2013 roku do lutego 2014 roku. Badanie terenowe przeprowadzono w maju i czerwcu 2014 roku. Wzięło w nim udział 511 uczniów klas trzecich z 15 gimnazjów Warszawy i województwa mazowieckiego. Wyniki zostały przedstawione w dziale tematycznym numeru 2/1 „Forum Pedagogicznego” z 2016 roku.

Efekt realizacji

Adaptacja narzędzia badawczego – TKMP służącego do pomiaru i ewaluacji kompetencji moralno-etycznych przekazywanych podczas nauczania etyki w szkole.

Informacje o osiągniętych innowacjach

Model teoretyczny kompetencji moralno-etycznej dostosowany do warunków nauczania szkolnego. Narzędzie badawcze w postaci zadań testowych wchodzących w skład TKMP.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Ustalenie nowej wiedzy na temat nauczania kompetencji moralno-etycznej w szkole.