Fentanylowe opioidowe dopalacze: od molekularnego modelowania do badań in vitro

Odbiorcy
Klucze
Autor

Fentanylowe opioidowe dopalacze: od molekularnego modelowania do badań in vitro

Cel badań

Próba sformułowania sposobu rozróżnienia ligandu jako leku od dopalaczy.

Metoda badawcza

Teoretyczne modelowanie oddziaływania: pochodne fentanylu-receptory miu i sigma1; doświadczalne wyznaczenie  energii wiązania receptor-ligand.

Opis realizacji

Projekt OPUS finansowany przez NCN wykonywany w latach 2013-2017

Efekt realizacji

Opublikowane 6 publikacji naukowych

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Zaproponowano mechanizm oddziaływania pochodnych fentanylu z receptorami miu i sigma1;  zaproponowano nowe pochodne fentanylu.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Badania są nadal prowadzone w Instytucie IBBPAN.