Atlas mózgu

Atlasy mózgu w neurochirurgii

Odbiorcy
Klucze
Autor

Zbudowanie mostów między informatyką a neurochirurgią, zbudowanie specjalistycznych metod szybkiego mapowania atlasów mózgu na dane pacjenta, zaproponowanie narzędzi wspierających chirurgię.

Cel projektu

Stworzenie atlasów mózgu i zbudowanie systemu chirurgicznego wspierajacego chirurgię.

Metoda badawcza

Zbudowanie pomostu między informatyką a neurochirurgią, stworzenie dedykowanych elektronicznych atlasów mózgu, zbudowanie specjalistycznych metod szybkiego mapowania atlasów mózgu na dane pacjenta, zaproponowanie odpowiednich narzędzi wspierających chirurgię.

Historia realizacji

Zdefiniowanie niszy rynkowej, stworzenie elektronicznych atlasów mózgu, zaproponowanie i opublikowanie w czasopismach neurochirurgicznych metod użycia tych atlasów, zbudowanie proptotypu ilustrującego działanie atlasów i metod, negocjacje z firmami chirurgicznymi, doradzanie firmom odnośnie integracji atlasów z ich produktami.

Efekt realizacji

13 firm chirurgicznych zrobiło licencje, w tym trzy największe (Medtronik, Brainlab i Elekta).

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Kilka patentów przyznanych w USA i Europie.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Setki tysięcy leczonych pacjentów.