Przetwarzanie odpadów

Opracowanie technologii wytwarzania paliw z odpadów w oparciu o osady ściekowe

Odbiorcy
Klucze
Autorzy

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych na zlecenie firmy. Paliwo może być wykorzystane jako substytut węgla w elektrociepłowniach.

Cel projektu

Celem projektu będzie opracowanie wspólnie z firmą zewnętrzną technologii wytwarzania paliw z odpadów, w oparciu o osady ściekowe.

Metoda badawcza

Badanie właściwości paliw alternatywnych wytworzonych z osadów ściekowych i innych odpadów w zależności od proporcji odpadów.

Historia realizacji

Realizacja projektu rozpoczęła się od podpisania umowy z firmą, która zwróciła się do zespołu badawczego z problemem opracowania na ich potrzeby technologii wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych. Wytworzone paliwo powinno spełniać wymagania stawiane przez elektrociepłownię.

Efekt realizacji

Wdrożenie opracowanej technologii wytwarzania paliw z odpadów. Wytwarzanie paliwa z osadów ściekowych i innych odpadów mogącego być wykorzystane jako substytut węgla w elektrociepłowniach.

Informacje o osiągniętych innowacjach

Możliwe do osiągnięcia innowacje to wytworzenie paliwa alternatywnego z osadów ściekowych o określonych właściwościach.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Wytwarzanie paliw z odpadów i ich wykorzystanie zamiast węgla będzie miało wymierny skutek ekologiczny i przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi a także wzrostu energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii.