Obraz kobiety w polskich filmach fabularnych z lat 2000- 2020 wobec postulatu świętości Jana Pawła II.

Obraz kobiety w polskich filmach fabularnych z lat 2000- 2020 wobec postulatu świętości Jana Pawła II.

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Dewajtis 5
01-815Warszawa
email: monikalender@vp.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Model kobiet w filmach oraz ich charakterystyka.

Cel projektu

Opracowanie modeli kobiet występującej w polskiej kinematografii.

Metoda badań

Analiza jakościowa wybranych filmów polskich.

Koncepcja i plan badań

  • Określenie modeli kobiet w filmach oraz ich charakterystyka.
  • Poszukiwanie i znajdowanie potrzebnych źródeł: filmów, książek.
  • Formowanie problemu badawczego, odnoszącego się do pracy.
  • Poszukiwanie dokumentów Kościoła odnoszących się do prezentowanej tematyki.
  • Włączenie wyników badań w perspektywę interdyscyplinarną.

Efekt realizacji

Wydanie monografii naukowej poświęconej danej tematyce

Wpływ rezultatu na rozwój nauki i społeczeństwa

Wyniki badań w omawianym zakresie są znaczące, ponieważ pokazują prawdę i realia świadomości obrazu świętości w kinie polskim. Rozwijają świadomość odbiorców w zakresie komunikatów medialnych (pokazują siłę przekazu, jakie są obecne kobiety, a jakie chciałyby być?). Pogłębiają horyzonty filmów oraz teologii w zakresie nauk krytyki medialnej i audiowizualnej. Dostarczają odbiorcy wiedzy teologicznej z zakresu nauczania Jana Pawła II i dokonują analizy porównawczej w odniesieniu do współczesnych polskich filmów. Rozwijają i poszerzają wiedzę nowej subdyscypliny teologii, czyli teologii mediów. Promują i pokazują jak ważne jest połączenie wiedzy teologicznej z narzędziami, którymi posługuje się dziennikarstwo.