Obecność włoska w Polsce

Obecność włoska w Polsce

Kontakt

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszysńkiego
wWarszawie, ul.Dewajtis5
email: leon.masi@gmail.com, l.masi@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Autor

Analizy kontaktów polsko-włoskich z perspektywy historycznej kulturalnej i językowej, zarówno analiza przekładów literackich na przestrzeni wieków XVII-XXI.