Kościół w sferze publicznej. Aktor czy rola?

Kościół w sferze publicznej. Aktor czy rola?

Kontakt

Instytut Politologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa
s.sowinski@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Traktowanie w naukach o polityce, (oraz demokratycznej debacie publicznej) Kościołów jako typowych aktorów demokratycznej sfery publicznej, poza poznawczymi walorami, ma także istotne ograniczenia.

Sowiński, Kościół w sferze publicznej. Aktor czy rola? ,

w: M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.) Politologia religii,  Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2018

Cel badań

Celem badań było określenie specyfiki roli jaką w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa pełnią Kościoły. A także zbadanie, na ile w naukach o polityce (i debacie publicznej) zasadne (poznawczo przydatne) jest ujęcie funkcjonalne, traktujące Kościoły jako aktorów demokratycznej sfery publicznej?

Metoda badawcza

Celem badań było określenie specyfiki roli jaką w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa pełnią Kościoły. A także zbadanie, na ile w naukach o polityce (i debacie publicznej) zasadne (poznawczo przydatne) jest ujęcie funkcjonalne, traktujące Kościoły jako aktorów demokratycznej sfery publicznej?

Historia realizacji

Pierwszym etapem badań był przygotowanie wystąpienia na konferencji naukowej na UMCS w Lublinie (2017 r.), drugim przygotowanie wyniku badań w formie artykułu w publikacji zbiorowej (wydawnictwo naukowe UMCS).

Efekt realizacji

Artykuł naukowy:

Sowiński, Kościół w sferze publicznej. Aktor czy rola? ,

w: M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.) Politologia religii,  Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2018