Rola Realizmu Krytycznego w naukach społecznych

Klucze
Autor

Projekt ma na celu upowszechnianie międzynarodowych badań w zakresie RK w Polsce.

Cel projektu

Podniesienie wiedzy na temat Realizmu Krytycznego w Polsce.

Historia realizacji

W trakcie realizacji

Efekt realizacji

Podniesienie wiedzy na temat Realizmu Krytycznego w Polsce.