Strategie inwestycyjne a koszty transakcyjne

Klucze
Autor

Znajdowanie optymalnych strategii inwestycyjnych

Cel projektu

Znajdowanie optymalnych strategii inwestycyjnych

Metoda badawcza

Badania własne

Historia realizacji/opis realizacji

W oparciu o pojęcie warunkowej wartości oczekiwanej wprowadzone zostało pojęcie tzw. „shadow price”, tj. ceny dla której rynek bez kosztów za transakcje jest z punktu widzenia inwestora taki sam jak rynek rzeczywisty. Dzięki temu portfel inwestycyjny można wyceniać zgodnie z preferencjami inwestora. Kluczową rzeczą w tych badaniach są zaawansowane metody probabilistyczne i stochastyczne.

Efekt realizacji

Efektami badań powinna być lepsza metoda wyceny portfela inwestycyjnego, która bierze pod uwagę indywidualne preferencje inwestora. Ponadto omawiana metoda może pomóc w lepszym opisie strategii, które są najlepsze dla inwestora.