Katalityczne usuwanie chloru z freonu i izomeryzacja n-alkanów

Katalityczne usuwanie chloru z freonu i izomeryzacja n-alkanów

Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
Szkoła Nauk Ścisłych.
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Odbiorcy
Klucze
Autorzy

Badania nad opracowaniem aktywnego i selektywnie działającego katalizatora zarówno w reakcji katalitycznego wodoroodchlorowania freonu jak i izomeryzacji n-alkanów.

Cel badań

Celem badań jest poszukiwanie układu katalitycznego, który będzie wykazywał zadowalającą aktywność i selektywne działanie w reakcjach wodoroodchlorowania freonu oraz izomeryzacji n-alkanów. Pierwsza reakcja ma na celu usunięcie chloru z freonu, w celu otrzymania produktów przyjaznych dla środowiska. Freony zaliczane są do związków wysoce destrukcyjnych dla warstwy ozonowej. Wprawdzie, niegdyś powszechnie stosowane jako środki chłodnicze, aktualnie wycofywane są z użycia. Aktualnym problemem jest skuteczna utylizacja zmagazynowanego freonu oraz możliwość emisji freonu do atmosfery podczas produkcji teflonu. Dlatego też, istotne jest poszukiwanie układu który pozwoli w sposób efektywny zneutralizować freony i przekształcić je w produkty bezpieczne dla środowiska.


Natomiast w reakcji katalitycznej konwersji n-alkanów np. n-heksanu zachodzi przekształcenie liniowych alkanów do ich rozgałęzionych izomerów. Efektem procesu jest polepszenie właściwości węglowodorów, jako składników paliw silnikowych. Zwiększeniu ulega liczba oktanowa paliwa, co ma to istotne znaczenie dla energetyki.

Historia 

Badania prowadzone są od 2017 roku

Efekt realizacji badań

Efektem realizacji badań jest opracowanie aktywnego i selektywnie działającego katalizatora typu metal/nośnik zarówno dla procesu katalitycznego hydroochlorowania freonu jak i izomeryzacji n-alkanów. Opracowany katalizator pozwala wysoce efektywnie przekształcić, niszczący warstwę ozonową, freon w przyjazne dla środowiska związki. Ponadto, jest on efektywny w reakcji izomeryzacji n-alkanów, mającej na celu polepszenie jakości paliwa poprzez wzrost jego liczby oktanowej. Ma to istotne znaczenie zarówno dla ochrony środowiska jak i energetyki.