Niezawodność psychologicznej członków załogi w długotrwałych lotach kosmicznych

Gwarancja niezawodności psychologicznej członków załogi w długotrwałych lotach kosmicznych

Kontakt

INSTYTUT PSYCHOLOGII,
WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
j.terelak@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Ocena funkcjonowania człowieka w ekstremalnych warunkach lotu kosmicznego i długoterminowego odosobnienia socjalnego.

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach programu  międzyrządowego "Interkosmos". Koordynował prace Sekcji Biologii Kosmicznej w ramach międzynarodowej współpracy Centrum  Badań  Kosmicznych PAN. W ramach problematyki kosmicznej prof. Jan Terelak prowadził unikatowe eksperymenty psychologiczne na stacji kosmicznej nad redestrybycją czasu pracy i wypoczynku oraz nad behawioralnymi zmianami biorytmów a także jako jeden z czterech na świecie psychologów w latach 1979-1980 był przez 1,5 roku uczestnikiem ekspedycji naukowej do Stacji Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk im. H. Arctowskiego w Antarktyce na Wyspie King George, prowadząc eksperymenty naturalne w warunkach izolacji socjalnej, modelujących przyszłe długoterminowe loty kosmiczne. 

Metoda badawcza

Eksperyment naturalny i badania kwestionariuszowe

Opis realizacji

Badania zlecone i finansowane przez Polska Akademię Nauk

Efekt realizacji

Wdrożenia w postaci metod badania kandydatów do
Pracy w sytuacji stresu ekstremalnego i lotów kosmicznych

Informacje o osiągniętych innowacjach

Badania unikatowe w skali światowej nauki

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Rozwój polskiej nauki i kontakt bezpośredni z nauka światową, o czym świadczy fakt, że książka pt. „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych: Izolacja Antarktyczna”, w której przedstawione wyniki eksperymentu prowadzonego na Polskiej Stacji Antarktycznej, na prośbę strony Amerykańskiej, tuż po kilku dniach od jej ukazania się na rynku, została przesłana do Biblioteki Kongresu USA i NASA.