Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Odbiorcy
Klucze

Celem Centrum jest organizacja i rozwój lokalnych form wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży. Wspiera współpracę pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym ze szpitalami i oddziałami psychiatrycznymi.

Cel projektu

Wsparcie dzieci i młodzieży przez lekarzy, psychoterapeutów, asystentów zdrowia i pielęgniarki.

Historia realizacji

Pierwsza placówka w Polsce, która podejmuje leczenie z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, wykorzystując potencjał danego miejsca. Centrum wspiera swoich podopiecznych w trakcie dorastania w ich naturalnym środowisku, w przedszkolu, domu, czy szkole.

Efekt realizacji

Stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach.