Modyfikacja powierzchni węglem wprowadzanym plazmowo i osadzanym z roztworu w celu poprawy własności elektrokatalitycznych katod do wytwarzania wodoru

Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
Szkoła Nauk Ścisłych. UKSW
Ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
i.flis-kabulska@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Celem badań jest zaproponowanie sposobu usprawnienia katod w elektrolizie wody za pomocą procesów elektrochemicznych oraz metodami analizy powierzchni (SEM, XPS).

Cel projektu

Zaproponowanie sposobu usprawnienia katod w elektrolizie wody

Metoda badawcza

Elektrochemia, analiza powierzchni (SEM, XPS)

Efekt realizacji

Przedstawienie wyników badan w postaci 15 wystąpień na konferencjach naukowych, Audycja w Polskim Radiu Jedynka "Europejski Magazyn Plus", w dn. 07.09.2013 na temat badań prowadzonych w IChF PAN przez wykonawców projektu nad otrzymywaniem wodoru na drodze elektrolizy wody.

Informacje o osiągniętych innowacjach

Publikacje, wystąpienia konferencyjne, złożenie wniosków patentowych