Dlaczego Science2Business?

Stanisław Dziekoński Stanisław Dziekoński

O autorze

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2012-2020.

Projekt Science2Busines wpisuje się w „trzecią misję” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. UKSW od kilku lat skutecznie tworzy sieć współpracy pomiędzy Uczelnią i otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zapewnienia skuteczny transfer wiedzy w relacji uniwersytet - interesariusze.

Dzięki wdrożeniu platformy Science2Business naukowcy będą otrzymywali informacje zwrotne na temat efektów własnej pracy. Otrzymają także szansę na rozwijanie nowych projektów naukowych dla potrzeb gospodarki. Będzie to źródło nieformalnych recenzji i jednocześnie inspiracji do wdrażania kolejnych rozwiązań.

Obecnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstaje ekosystem badań i rozwoju otwarty na transfer technologii i komercjalizacji, we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców.

W najbliższym czasie, jednym z obszarów naszej aktywności stanie się komunikacja naukowa, zarówno w zakresie infrastruktur cyfrowych, jak też działań na rzecz wdrażania modeli Otwartej Nauki, które są czołowym priorytetem programów Unii Europejskiej i inicjatyw międzynarodowych.

Założeniem programowym jednej z kluczowych jednostek w zakresie współpracy i rozwoju obszaru nauki i biznesu - Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii jest integracja badań naukowych oraz działalności rozwojowej w obszarze nauki, technologii i gospodarki cyfrowej. Tym samym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozszerza swoją aktywność w procesie trwającej globalnej rewolucji cyfrowej, obejmującej praktycznie wszystkie dziedziny życia: na poziomie indywidualnym, grupowym i społecznym.

Misją UKSW w tej dynamicznej zmianie będzie wkład na rzecz wymiaru etycznego i moralnego nowych technologii, zwłaszcza  technologii cyfrowych, które są fundamentem budowania cyfrowej gospodarki.