dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
t.chmielewska-ignatowicz@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Kulturoznawca, specjalista w zakresie marketingu i Public Relations w usługach medycznych, badaczka procesów komunikacji lekarz-pacjent, jak również kulturowych aspektów ochrony zdrowia.

Prowadzone badania naukowe

Komunikacja lekarzy z pacjentami, lekarze jako pacjenci onkologiczni, telemedycyna, jakość usług medycznych.

Współpraca

Centrum Medyczne CMP Sp. z o. o., Aurismed S.A., Mediahealth Sp. z o.o., Optimum Klinika chorób głowy i szyi Sp. z o.o., Complex-Med. Sp. z o.o., Las-Med. Sp. z o.o., Przychodnia KEN Sp. z o.o., Fizjomax Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Humanistycznospołeczny Uniwersytet SWPS.

Osiągnięcia

Praktyczne wdrożenie wyników autorskich badań naukowych z zakresu zarządzania placówkami medycznymi oraz komunikacji personelu medycznego z pacjentami w postaci programów szkoleń oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń z tych tematów w: Centrum Medycznym CMP Sp. z o.o., Aurismed S.A., Mediahealth Sp. z o.o., Optimum Klinika chorób głowy i szyi Sp. z o.o., Complex-Med. Sp. z o.o., Las-Med. Sp. z o.o., Przychodnia KEN Sp. z o.o., Fizjomax Sp. z o.o

Oferta dla biznesu

  • Programy szkoleń oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania podmiotami medycznymi, komunikacji personelu medycznego z pacjentami (w tym również przedstawicieli różnych kultur)
  • Wpływ kultury na zachowania zdrowotne i komunikację w służbie zdrowia
  • Wpływ mediów na postrzeganie służby zdrowia, na realizację programów profilaktycznych przez odbiorców mediów, kształtowanie relacji lekarz-pacjent
  • Telemedycyna – mity, prawdy, bariery wdrożeniowe - analiza
  • Socjologiczne i antropologiczne aspekty medycyny w zarządzaniu służbą zdrowia, komunikacji (PR kryzysowy w podmiotach medycznych)

Doświadczenie zawodowe

obecnie Kierownik Oddziału Centrum Medycznego CMP Wilanów
od 2015 adiunkt UKSW (wcześniej współpraca od 2009 r.)
2017 AURISMED S.A. – własnadziałalność Manager ds. audytówmedycznych
09.2010 - 06.2016 Przychodnia dla dzieci TOLEK Sp. z o.o. - Marketing i HR Manager
02.2005 - 08.2010 CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA Sp. z o.o.) Marketing Manager/Koordynator do spraw rozwoju placówek medycznych

Organizacje

  • Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
  • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej