ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Studiów nad Rodziną

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.ozorowski@uksw.edu.pl

Obszary

Duchowny rzymsko-katolicki, profesor zwyczajny, specjalista z teologii dogmatycznej oraz nauk o rodzinie. Kierownik projektów w zakresie coachingu rodzinnego.

Prowadzone badania naukowe

Nauka o Kościele, nauka o sakramentach, teologia małżeństwa i rodziny, wsparcie duchowe rodziny, coaching rodzinny

Współpraca

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie; Uniwersytet Otwarty UKSW; Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy); National Pedagogical Dragomanov University w Kijowie ;Szkoła Katedralna w Łucku (Ukraina); Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnavie (SK); Wyższe Seminarium Duchowne w Bertoua – Kamerun; Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu; Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Teologii Uniwersytet we Fryburgu (CH); Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej; Caritas Diecezji Łomżyńskiej; Caritas – Polska ; Instytut Nauk o Rodzinie KUL JP II. – Lublin; Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, Komisja ds. Rodzin EP; Kadra Teologii Katolickiej UwB. Białystok; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Ostrołęckie Towarzystwo naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”; Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny – KARAN; Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów – Warszwa; Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER – Polska; Fundacja Rodzice Szkole; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Fides et Ratio, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne.

Osiągnięcia

 • Przygotowanie dokumentacji i działalność prowadząca do utworzenia dyscypliny: nauki o rodzinie (2010)
 • Przygotowanie dokumentacji i doprowadzenie do erygowania Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW (2010)
 • Autor projektu dokumentu Formacja i posługa kapłanów na I Synod Diecezji Łomżyńskiej 2005r.
 • Ekspert przy opracowaniu programu stażowego dla absolwentów WSR w projekcie Kompetencje na start
 • 2011 - Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent RP)
 • 2012 - Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP)
 • 2016 - Złoty medal od Instytutu Papieskiego Jana Pawła II w Warszawie
 • 2016 - Medal i Dyplom Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Częstochowa

Oferta dla biznesu

 • Szkolenia z zakresu eklezjologii i sakramentologii
 • Szkolenia z zakresu teologii małżeństwa i rodziny
 • Wsparcie duchowe małżonków, coaching rodzinny

Doświadczenie zawodowe

od 2015 profesor zwyczajny UKSW
2004 - 2015 profesor nadzwyczajny UKSW
1993 - 2004 adiunkt ATK (UKSW)

Organizacje

2012-2016 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

2008-2017 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Teologów Dogmatyków

Od 2010 Członek konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski