dr Małgorzata Laskowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
m.laskowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie etyki dziennikarskiej oraz kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej. Zajmuje się badaniami nad edukacją dziennikarską w kontekście kompetencji etycznej.

Prowadzone badania naukowe

Edukacja dziennikarska w kontekście kompetencji etycznej. Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej.

Osiągnięcia

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016)

Oferta dla biznesu

  • Rozwój kompetencji etycznej
  • Kompetencja etyczna w firmie

Doświadczenie zawodowe

od 2010 adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie (w Katedrze Teorii, Aksjologii, Prawa Mediów)
od 2013 koordynator Pracowni Radiowo-Telewizyjnej na UKSW w Warszawie
2016 - 2018 p.o. kierownika Katedry Teorii, Aksjologii, Prawa Mediów
2014 - 2016 zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie
2010 - 2014 sekretarz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie