dr Dominik Gołuch

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
d.goluch@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalizuję się w zakresie psychologii stresu, psychofizjologii oraz biofeedback.

Prowadzone badania naukowe

Badanie mechanizmów doświadczania stresu i radzenia sobie z nim; fizjologiczne reakcje na stres; psychospołeczne warunki pracy.

Współpraca

Stowarzyszenie Zdrowa Praca

Oferta dla biznesu

  • ocena środowiska pracy pod kątem psychospołecznych czynników ryzyka choroby
  • promocja zdrowia