dr inż. Bartłomiej Wysocki

dr inż. Bartłomiej Wysocki

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
e- mail: b.wysocki@uksw.edu.pl
bartlomiej.wysocki@materialscare.eu

Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii specjalizujący się technologiach druku 3D metali i tworzyw sztucznych.

Prowadzone badania naukowe

Zajmuje się różnymi technologiami druku 3D (selektywnym topieniem laserem i elektronami, osadzaniem topionego materiału, stereolitografią) oraz badaniu zależności między wykorzystanymi podczas druku 3D parametrami a właściwościami materiałowymi i mikrostrukturą. Projektuje i wytwarza technikami druku 3D komórkowe ciała stałe o porowatości sprzyjającej adhezji i proliferacji komórek oraz modułowi Young zbliżonemu do modułu Younga ludzkiej kości. Opracowuje po procesowe obróbki chemiczne dla wytwarzanych addytywnie stopów metalicznych (m.in. tytanu i niklu) poprawiających właściwości powierzchni - zmniejszających mikro rozwinięcie powierzchni oraz naprężenia wewnętrzne.

Współpraca

 • Jackson State Univeristy
 • Youngstawn State University
 • Malta University
 • TU Delft
 • General Electric Switzerland
 • Siemens Switzerland
 • MaterialsCare Sp. z o.o.
 • Dr Irena Eris
 • Sygnis New Technologies
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Osiągnięcia

Przyznane i skomercjalizowane patenty:

 • PL.423442 - Sposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów; B. Wysocki, Ł. Żrodowski, A. Chmielewska, W. Świeszkowski, A. Supeł, K. J. Kurzydłowski, K. Czarnecka.

Przyznane patenty bez udzielenia licencji:

 • US10053791B2; (USA) - Method For Obtaining A Composite Coating On Titanium Implants For Tissue Engineering; B. Wysocki (30%), D. Leszczyńska, K.J. Kurzydłowski, W. Święszkowski.

Sprzedane prawa do zgłoszenia patentowemu (przez Politechnikę Warszawską) podmiotowi zagranicznemu:

 • WO2017123107A1 (EU, USA, ASIA, AFRICA) - Sposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów ze szkieł metalicznych; Ł. Żrodowski, B. Wysocki, W. Święszkowski, K.J. Kurzydłowski.

Inne zgłoszone patenty:

 • PCT/PL2019/050063 - Bioaktywny śródkostny implant stomatologiczny; A. Chmielewska, B. Wysocki, P. Wychowański, W. Święszkowski, J. Mizera;
 • P.420974 (PL) - Sposób wytwarzania trójwymiarowych obiektów na bazie trójskładnikowych faz układu TiAlN; R. Sitek, M. Szustecki, Ł. Żrodowski, J. Mizera, B. Wysocki;
 • P.415474 (PL) - Układ roboczy do laserowej obróbki proszków; Ł. Żrodowski, C. Żrodowski, B. Wysocki, W. Święszkowski, K.J. Kurzydłowski;
 • P.428410A1 - Sposób otrzymywania kompozytów na bazie szkieł metalicznych; Ł. Żrodowski, B. Wysocki, W. Święszkowski, A. Chmielewska, A. Krawczyńska, B. Morończyk, R. Wróblewski.

Oferta dla biznesu

Realizuje ekspertyzy materiałowe i doradztwo z obszaru wdrażania technologii druku 3D do przemysłu (wsparcie przy projektowaniu, optymalizacja parametrów wytwarzania i obróbek poprocesowych, skalowanie produkcji).

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk technicznych z udokumentowaną historią pracy w branży druku 3D łączący na co dzień działalność naukową i biznesową. Od stycznia 2020 jest adiunktem w Centrum Cyfrowej Nauiki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2019 został nagrodzony przez MNiSW za swoją działalność naukową stypendium dla wybitnych naukowców. Jest współzałożycielem i od 2015 roku Prezesem Zarządu Materialscare sp. z o.o., która jest spółką spin-off powstałą przy Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM, PW) dostarczającą zaawansowane rozwiązania do druku 3D z materiałów metalicznych i polimerowych. Współpracuje z uczelniami wyższymi oraz licznymi prywatnymi firmami zarówno z branży medycznej jak i lotniczej i wytwórczej.

Certyfikaty

1. „Wymagania normy PN EN ISO 13485:2012 w zintegrowanym Systemie Zarządzania"; 24-25 października 2016, Warszawa - zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 13485/1593/11/2016P (SWISSCERT)

2. „Zarządzanie Innowacyjnym Przedsiębiorstwem”; 6-7 lipca 2015, Kraków; Projekt SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

3. „Zarządzenie Zespołem Naukowym”; 3-4 grudnia 2015, Warszawa, HFP Consulting w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Organizacje

 • The American Ceramic Society
 • The European Ceramic Society
 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne