Michał Dziobkowski

Michał Dziobkowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Nauk Socjologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.dziobkowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie sektorów kreatywnych.

Prowadzone badania naukowe

Zjawisko phubbingu dotyczące bezpośrednio komunikacji oraz urządzeń mobilnych; Stereotyp kobiety w środkach masowego przekazu; Sektory kreatywne.

Oferta dla biznesu

Sektory kreatywne

Doświadczenie zawodowe

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Kształtowanie przestrzeni miejskiej
 • Socjologia ekonomiczno-menadżerska
  Socjologia zarządzania i rozwoju lokwalnego
 • Atrakcyjność psychofizyczna jako narzędzie wpływu społecznego
 • Kreatywność, innowacyjność w rozwiązywaniu problemów
 • Modelowanie argumentacyjne
 • Networking, czyli umiejętność budowania relacji biznesowych
 • Pozyskiwanie środków na działalność organizacji
 • Analiza danych ilościowych przy wspomaganiu SPSS/PASW
 • IT

Organizacje

 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
  Członek Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Socjologicznych