prof. UKSW dr hab. Maria Ryś

prof. UKSW dr hab. Maria Ryś

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Psychologii,
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW,
ul. Wóycickiego 1/3, 01 -938 Warszawa, bud. 14, pok. 1419
e- mail: m.rys@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Ekspert w zakresie psychologii rodziny, Kierownik w zakładzie Psychologii Małżeństwa i Rodziny. Kierownik Studiów Podyplomowych Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień w Instytucie Psychologii UKSW.

Prowadzone badania naukowe

Psychologia rodziny, dysfunkcje w rodzinie, rodzina z problemem alkoholowym, Projekt naukowy: Eurodzieci. Diagnoza sytuacji rodzinnej i społecznej euro sierot. Tworzenie systemu wsparcia w celu przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji.

Wybrane publikacje naukowe:

  • Miłość jako podstawa wspólnoty małżeńskiej. Ujęcie psychologiczne;
  • Caring about Culture. Necessity to Build the Civilization of Love to Protect Family and Marriage;
  • Czy kobiety są bardziej empatyczne i mniej asertywne niż mężczyźni;
  • Ekologia ludzkiej prokreacji. Promocja wartości płciowości;
  • Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej;
  • Struktura i funkcjonowanie systemu rodzinnego rodzin dysfunkcyjnych, Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego;
  • Examining the roles performed by a child in alcoholic families.

Oferta dla biznesu

  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Wsparcie psychologiczne w kryzysie rodzinnym.