Jakub Lewicki

prof. dr hab. Jakub Lewicki

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Nauk Historycznych UKSW
Wóycickiego 1/3 bud. 23
01-938 Warszawa
pokój 311
j.lewicki@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Profesor nauk technicznych, specjalista z zakresu architektury i historii sztuki, kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych UKSW, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Prowadzone badania naukowe

Badania pałaców z epoki nowożytnej, kamienic i zamków; badania nad wartościowaniem i konserwacją modernistycznej architektury; badania zabytkowego detalu drewnianego.

Współpraca

  • Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Stowarzyszenie Historyków Sztuki
  • ICOMOS
  • Docomomo

Oferta dla biznesu

Ekspertyzy z zakresu konserwacji zabytków i architektury nowożytnej.