dr Dariusz Fuchs

dr Dariusz Fuchs

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UKSW
Wóycickiego 17
01-938 Warszawa
pokój 1715
d.fuchs@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Prowadzone badania naukowe

Prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo odszkodowawcze oraz prawo europejskie

Współpraca

 • Association Internationale de Droit des Assurances
 • Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law
 • Project Group on Reinsurance Contract Law
 • European Insurance Law Institute
 • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Stowarzyszenie Sędziów Sądów Polubownych

Oferta dla biznesu

 • Arbitraż międzynarodowy
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo przewozowe