Anna Fidelus

dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
01-938 Warszawa
ul. Wóycickiego 1/3
budynek nr 15
a.fidelus@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Pedagog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prorektor do spraw studenckich i kształcenia UKSW w kadencji 2016–2024.

Prowadzone badania naukowe

Readaptacja społeczna skazanych, przestępczość i resocjalizacja nieletnich

Współpraca

 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej
 • Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacyjnych
 • Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und  Vernachlässigung (DGgKV)e.V.
 • Zespół Pedagogiki Specjalnej PAN
 • Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej PAN

Oferta dla biznesu

Ekspertyzy i doradztwo w zakresie resocjalizacji i readaptacji.

Doświadczenie zawodowe:

 • Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kierownik Studiów Podyplomowych: Profilaktyka i Terapia Uzależnień w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej TWP W Warszawie
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pedagogiki Społecznej w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej TWP w Warszawie
 • Pełnomocnik Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie ds. Studenckich
 • Wykładowca w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej TWP w Warszawie
 • Kierownik Studiów Podyplomowych - Wydział Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adiunkt w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim
 • Asystent w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Brudzewicach
 • Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Brudzewicach
 • Pedagog w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem